Reference

Zimní stadión O. Nepely

Termín realizace: září 2009 - říjen 2010
Místo stavby: Bratislava (Slovensko)

Na této zakázce jsme zpracovávali návrhy, dílenskou, výrobní a montážní dokumentaci pro generálního dodavatele. Účastnili jsme se technických koordinačních dnů v období návrhů a ve fázi zpracovávání dokumentace.

Náš projekční rozsah zahrnoval významnou část obvodového pláště multifunkční haly. Na boku haly od koupaliště tvarově prolamované sloupkopříčkové fasádní konstrukce, které se architektonicky tváří jako kostky ledu, včetně vestavěného „ budniku „ obloženého červenými bondovými kazetami s prosklenou polostrukturální fasádní kcí. A na hlavním průčelí multifunkční haly s hlavními vstupy zahrnoval fasádní konstrukce od podhledu 1.NP, až po kci atik vč. dokumentace Trimo panelů a malých terčových prosklení na schodištích. Za zmínku stojí především hlavní atypická terčová fasádní konstrukce zavěšená na masivní ocelovou konstrukci. Z důvodu sjednocení tvaru za účelem co největší sériové výroby a pro docílení maximálních finančních úspor dodavateli pláště, naše kancelář navrhla a zkonstruovala prototyp natáčecího těla držáku s flexibilními posuvnými rameny pro uchycení terčů jednoduchých kalených skel.

River Park

Termín realizace: červenec 2007 - červen 2009
Místo stavby: Bratislava (Slovensko)

Na bloku F rezidenčního komplexu River Park jsme prováděli zhotovení realizační dokumentace celého obvodového pláště bloku F, dílenské dokumentace, výrobní a montážní dokumentace. Prováděli jsme komplexní inženýrskou a konzultační činnost v celém průběhu přípravy a realizace obvodového pláště.

Obvodový plášť bloku F je specifický svou různorodostí použitých materiálů a technického řešení. Blok F je rozdělený na dvacet samostatných " dómu " – celků, které se architektonicky tváří jako bloková městská zástavba. Z důvodu vysokého akustického zatížení od ulice Nábreží Arm. Gen. L. Svobodu, bylo nutné správně hlukově řešit detaily napojení kcí na HS objektu a navrhnout použité zasklení. Na každý „ dom „ byl použit jiný typ zasklení s ohledem na požadavky architektů, požadavky světelné, požadavků na vytápění a chlazení budovy, tak požadavky hlukového útlumu. Celkem bylo na bloku F použito téměř 100 různých typů zasklení. Prosklené hliníkové konstrukce jsou realizovány z rámových a fasádních systémů Schüco. Na bloku F byli použity obklady - provětrávané fasádní konstrukce s širokým spektrem použitých materiálů a konstrukčních systémů. Například byl použit lamelový obklad s různými barevnými odstíny a různými výškami lamel v rámci jedné fasádní plochy, keramický dvouvrstvý obklad, obklad bondovými kazetami či bondovým materiálem nýtovaným, vysokotlakými laminátovými HPL deskami s dekorem dřeva, kamenný obklad, obklad kaleným sklem atd. V našich projekčních pracích byli zahrnuty také střešní provětrávané lamelové konstrukce, všechny nerezové, ocelové a prosklené zábradelní konstrukce, venkovní a vnitřní stínění, jako například motoricky ovládané posuvné hliníkové paravány s imitací dřeva.

Aupark Tower

Administrační budova
Termín realizace: leden 2007 - červenec 2007
Místo stavby: Bratislava (Slovensko)

Na výškové administrativní budově Aupark Tower jsme zpracovávali návrhy, dílenskou, výrobní a montážní dokumentaci pro dodavatele obvodového pláště. Účastnili jsme se technických koordinačních dnů v období návrhů a ve fázi zpracovávání dokumentace.

Do našeho rozsahu dodávaných služeb, byli zahrnuty všechny prosklené konstrukce obvodového pláště této výškové budovy vyjma blokových fasád, které si dodavatel realizoval vlastními kapacitami. Jednalo se o polostrukturální fasádní prosklené konstrukce parteru 1. – 2.NP ( typ E ), dvouplášťová fasádní konstrukce „ zimních zahrad „ ( typ C ) – polostrukturální sloupkopříčková fasádní konstrukce s horizontální výraznou atypickou lištou, polostrukturální fasádní sloupkopříčkové prosklené konstrukce 19. – 22. NP.

City West

Administrační budova
Termín realizace: září 2010
Místo stavby: Praha

Kaufland Vypich Praha

Administrační budova
Termín realizace: únor 2009 - duben 2009
Místo stavby: Praha

Vypracování dílenské dokumentace, výrobní a montážní dokumentace prosklených rámových konstrukcí.

Palác Magnum

SO03 Víceúčelový objekt Brno - Orlí
Termín realizace: srpen 2008 - listopad 2008
Místo stavby: Brno

The Orchard

Termín realizace: srpen 2007 - říjen 2007
Místo stavby: Ostrava

Konzultační činnost a stavební dozor pro gen. projektanta a pro investora. Předsazené pásové okenní rámové konstrukce, provětrávaný plášť - obklad sklem a lamelami HD.

RD Dražkovič

Termín realizace: červen 2007
Místo stavby: Bratislava

Dílenská, výrobní a montážní dokumentace hliníkových rámových a fasádních prosklených konstrukcí.

MSSR Praha

reinstalace a rekonstrukce MSSR Praha, Zasklení věže Radaru v Praze Ruzyni
Termín realizace: březen 2007 - srpen 2007
Místo stavby: Letiště Praha - Ruzyně

Na této zakázce jsme zajišťovali úplnou dodávku a montáž hliníkových prosklených konstrukcí. Vypracování realizační dokumentace pláště radaru pro investora. Zpracování výrobní a montážní dokumentace, komplexní inženýrská činnost v celém průběhu přípravy a realizace obvodového pláště.

Konstrukčně jsme použili hliníkové prosklení ze sloupkopříčkových fasádních konstrukcí Schüco FW50+.S, které bylo kotveno na ocelovou konstrukci. Kotvení bylo řešeno atypickým způsobem, tak abychom vyřešili nemalé pohyby ocelové konstrukce věže radaru.

Autopalace Spořilov

Termín realizace: prosinec 2006 - leden 2007
Místo stavby: Praha

Zpracování dílenské ( schvalovací ) dokumentace pro dodavatele hliníkového systému.

Opláštění fasádními a okenními hliníkovými prosklenými konstrukcemi ze systému Hueck + Hartmann.

Adelaide Wharf

Termín realizace: listopad 2006 - leden 2007
Místo stavby: Londýn

Zpracování dílenské ( schvalovací ) dokumentace, výrobní a montážní dokumentace.

Na této akci jsme pro dodavatele obvodového pláště realizovali dokumentaci konstrukcí 1. a 2. NP ve vstupních průchodech z ulic Whiston Road a Queensbridge Road. Jednalo se o prosklené sloupkopříčkové fasádní konstrukce Schüco FW50+ 1. a 2. NP ve vstupních průchodech. Prosvětlení schodiště – prosklenými šikmými tvarovými pultovými světlíky, které navazují na svislé prosklené fasádní konstrukce schodiště probíhající po výšce budovy. Barvený provětrávaný obklad - kazetové obklady, vyráběné s ocelové TiZn plechu tl. 1mm, povrchově upravený smaltováním.

Ostrava Hlavní nádraží

Revitalizace výpravní budovy žst. Ostrava Hlavní nádraží
Termín realizace: červen 2006 - únor 2007
Místo stavby: Ostrava

Inženýrská činnost v plném rozsahu dodávky obvodového pláště. Zpracování dílenské ( schvalovací ) dokumentace, výrobní a montážní dokumentace.

Hliníkové prosklení ze sloupkopříčkových fasádních konstrukcí Schüco FW50+, doplněné rámovými prosklenými konstrukce ze systému Schüco RS70.HI a RS50N. Obklad budovy jednoduchým kaleným sklem probarveným ve hmotě podsvíceným světelnými kabely. Obklad bondovými deskami.