Naše služby

Projekční činnost

 • návrh konceptu řešení hliníkových prosklených konstrukcí, provětrávaných obkladů, lehkých obvodových plášťů - LOP a navazujících konstrukcí
 • návrhy atypických objektových řešení – dvojplášťové fasády, modulové fasády, prosklené střešní konstrukce, zimní zahrady
 • zpracování dokumentace pro výběr dodavatele
 • zpracování prováděcích projektů - dokumentace k odsouhlasení
 • zpracování výrobní dokumentace jednotlivých konstrukčních prvků pro realizační firmy
 • vypracování podkladů pro objednávky materiálů
 • zpracování montážní dokumentace

Stavební a technické dozory

 • sledování dodržování projektovaných, popř. změnových požadavků ve vztahu k vydávaným realizačním nákladům
 • sledování kvality a úplnosti dodávek LOP ve vztahu k vydávaným realizačním nákladům
 • engineering, vedení a realizace projektů LOP od vypracování konceptu až do fáze předání díla investorovi

Konzultace

 • analýza konstrukčních a dodavatelských rizik
 • návrhy možných úspor realizačních nákladů ve vztahu k požadavkům investora popř. architekta nebo projektanta stavby
 • návrhy harmonogramu realizace – časového sledu a technologického postupu montáže

Zpracování a řízení výběrů dodavatele

 • příprava popř. doplnění zadávacích podkladů
 • zajištění dostatečného množství konkurenčních nabídek
 • pomoc ve stanovení posloupnosti nabídek v souvislosti s obsahem a kvalitou v porovnání s cenou nabídky

Kalkulace nákladů na realizaci LOP popř. jejich částí

 • zpracovávání rozpočtů a kalkulací pro investiční záměry či realizační projekty